Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego informuje, że w związku ze wzrostem potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Województwa Małopolskiego od dnia 10.08.2020 r zostaje zamknięte do odwołania Biuro Obsługi Klienta GPK Sp. z o.o. Kłaj.

Obsługa Odbiorców będzie się odbywać w formach niewymagających kontaktu osobistego (łączność telefoniczna oraz elektroniczna)

Bezpieczeństwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie pandemii koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie istnieje zagrożenie dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji WHO „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również obecną sytuację, która dotyczy koronawirusa.

Eksperci  tłumaczą, że nie ma potrzeby stosować dodatkowych środków np. dezynfekcji wody, która zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. Nie ma też dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Proces uzdatniania niszczy koronawirusy.

WHO przypomina, że koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków i odpowiadają za 10 – 20 proc. przeziębień  i tzw. infekcji grypowych. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, np. chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru, które są powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody.

Wirusy usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i/lub węglowych. Tego typu procesy stosują zakłady uzdatniania wody w Polsce, w tym również nasza Spółka.

Skip to content