Zgodnie z ustaleniami informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju uzyskało pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla pozostałych etapów (2-4) osiedla Łysokanie. W załącznikach poniżej znajduje się skan decyzji pozwolenia na budowę oraz mapa z przebiegiem zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej.

Pozwolenie na budowę (.pdf)

Skip to content