W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Łysokanie informuję, że w roku 2022 r planowane jest wykonanie ok. 500 mb sieci kanalizacji sanitarnej (zakres wykonania przedstawia załączona mapka). Jest to zakres, do wykonania którego zobowiązałem się w roku 2021 podczas zebrania z mieszkańcami osiedla Łysokanie.

Jednocześnie informuję, że zaplanowany do wykonania odcinek sieci jest ostatnim fragmentem kanalizacji sanitarnej, jaki wykonają Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. na terenie osiedla Łysokanie. Na dalszą realizację spółka nie posiada własnych środków finansowych. Jednocześnie informuję, że oczyszczalnia ścieków w Targowisku (do której, trafiają ścieki m.in. z osiedla Łysokanie) nie ma możliwości technologicznych przyjęcia dalszej ilości ścieków. Ewentualne podłączanie kolejnych budynków będzie możliwe dopiero po rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Targowisko.

Prezes Zarządu Wodociągów Gminy Kłaj Sp. z o.o. – Leszek Makowiecki

Mapa z zakresem kanalizacji do wykonania w roku 2022
Skip to content