Czym się zajmujemy

Taryfa wod.-kan.

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. oprócz podstawowej działalności związanej z eksploatacją i utrzymaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych wykonuje również zlecone usługi zewnętrzne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 

  1. Projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  2. Kompleksowe wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wraz z załatwianiem spraw formalno-prawnych.
  3. Roboty ziemne koparko ładowarką JCB 3CX.
  4. Roboty ziemne minikoparką JCB 8014.
  5. Roboty ziemne minikoparką Kubota.
ODCZYT WODOMIERZA
STAN LICZNIKA
Water_meter_register
Skip to content