Czym się zajmujemy

Wywóz szamb

Spółka oferuje usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) zestawem ciągnik + beczka jednoosiowa. Beczka o pojemności 5000 l (5 m3).

Zasady realizacji usługi: w celu zlecenia wywozu nieczystości płynnych należy zgłosić zapotrzebowanie na usługę za pośrednictwem podanych form kontaktu. Zapotrzebowanie na wywóz należy zgłaszać z odpowiednim (kilkudniowym) wyprzedzeniem – o terminie wywozu w przypadku większej ilości zgłoszeń będzie decydować kolejność zgłoszeń. Po wykonaniu pierwszego wywozu (w przypadku nowych klientów) sporządzona zostanie umowa na wywóz nieczystości ciekłych (pomiędzy spółką a klientem). Protokół potwierdzający wywóz nieczystości jest zarazem zleceniem na sporządzenie takiej umowy (należy zaznaczyć odpowiednią opcję w przypadku chęci zawarcia takiej umowy). Po zrealizowaniu usługi na podstawie informacji zawartych w protokole odbioru nieczystości ciekłych spółka wystawi fakturę VAT, którą dostarczy klientowi. Forma płatności za usługę – przelew na wskazany na fakturze nr rachunku bankowego (nie ma możliwości płatności gotówkowych).

Usługę wywozu nieczystości można zamówić w następujący:

 • Pod nr telefonu: 786 406 766 (bezpośredni do operatora zestawu – preferowany), alternatywny nr tel. 12 444 55 85
 • W przypadku stałych klientów kolejne terminy wywozów można ustalać bezpośrednio z operatorem (kierowcą) zestawu
 • Poprzez stronę www wypełniając formularz poniżej lub pisząc maila na adres ocztargowisko@wodociagiklaj.pl

  ODCZYT WODOMIERZA
  STAN LICZNIKA
  Water_meter_register
  Skip to content