Czym się zajmujemy

Projektowanie i wykonawstwo

Nasza spółka oferuje kompleksowe wykonywanie usług projektowych w zakresie projektowania przyłączy wod.-kan. oraz rozbudowy i przebudowy sieci wod.-kan. Usługa może obejmować zakres od sporządzenia map do celów projektowych + opracowanie projektów w zakresie jak wyżej + załatwienie spraw formalno-prawnych oraz administracyjnych (faktyczny zakres zlecenia określa klient-zleceniodawca). Zakres i koszt usługi jest ustalany indywidualnie z klientem. Płatność za usługę jest realizowana na podstawie faktury VAT w formie przelewu. Możliwe są płatności częściowe, zaliczkowe lub jednorazowe (w zależności od wielkości zlecenia). Zlecanie usługi za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

Oferujemy również wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych robót ziemnych. Posiadamy własny sprzęt zmechanizowany: koparko-ładowarkę JCB 3 CX, minikoparkę JCB 8014, minikoparkę Kubota oraz ciągnik kołowy Massey Ferguson z przyczepą jednoosiową. Ponadto oferujemy wywóz nieczystości ciekłych z tzw. szamb (zbiorników bezodpływowych). Koszt wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz robót ziemnych określany jest na podstawie sporządzanych kosztorysów ofertowych. Zlecanie usługi za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 

  1. Projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  2. Kompleksowe wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wraz z załatwianiem spraw formalno-prawnych.
  3. Roboty ziemne koparko ładowarką JCB 3CX.
  4. Roboty ziemne minikoparką JCB 8014.
  5. Roboty ziemne minikoparką Kubota.
ODCZYT WODOMIERZA
STAN LICZNIKA
Water_meter_register
Skip to content