Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o.

Otwarte pon-pt w godz. 7:00 – 15:00

NIP 6832081489
REGON 122877846

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468970.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 26 217 000 zł.

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 12 444 55 85,                                                e-mail: bok@wodociagiklaj.pl
Prezes Zarządu:
tel. 12 284 23 03, 12 444 55 85,                      e-mail: prezes@wodociagiklaj.pl
Kierownik Pionu Technicznego:
tel. 12 284 23 03, 12 444 55 85,                      e-mail: kierownik@wodociagiklaj.pl
Księgowość:
tel. 12 284 23 03, 12 444 55 85,                         e-mail: ksiegowosc@wodociagiklaj.pl
Usługa wywozu nieczystości:
tel. 786 406 766 ,                                                e-mail: ocztargowisko@wodociagiklaj.pl

Zgłaszanie awarii:

 • Awaria na sieciach wodociągowych        i kanalizacyjnych
  tel. 12 284 23 03, 12 444 55 85               (pon-pt w godz. 7:00 – 15:00)
 • Awaria na sieciach wodociągowych
  tel. 697 337 944                                        (pon-ndz w godz. 7:00 – 19:00)
 • Awaria na sieciach wodociągowych  (tel. alarmowy) tel. 603 307 410
 • Awaria na sieciach kanalizacyjnych      (tel. alarmowy) tel. 601 903 002

  Zobacz też:

  Zgłoś stan licznika wodomierza przez formularz na naszej stronie lub zobacz odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania i pobierz wnioski.

  Skip to content