Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kłaj informuje Mieszkańców Targowiska z ul. Ogrodowa, Na Zarabiu, Zatoki, Północna, których nieruchomości znajdują się w obrębie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, że przedmiotowa kanalizacja została odebrana i dopuszczona do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy mogą występować do GPK sp. z o.o. w Kłaju o wydawanie warunków przyłączeniowych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Skip to content