Dowiedz się o nas więcej

O naszej spółce

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. powstały 1 lipca 2013 roku po przekształceniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju w spółkę prawa handlowego.

Zasięg działania spółki obejmuje cały obszar Gminy Kłaj tj. miejscowości Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów, Targowisko.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje jedyny Wspólnik – Gmina Kłaj.

Nasza spółka powstała 1 lipca 2013 roku
Zasięg działania spółki obejmuje cały obszar Gminy Kłaj leżącej w województwie małopolskim.
Jakość pod kontrolą
Zdrowy skład
Wiele stopni filtrowania
Certyfikaty jakości
Przedmiotem działalności spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej

Zakres funkcjonowania

1

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczania ścieków

3

Utrzymanie gminnych dróg, ulic, placów i zieleni

4

Utrzymanie czystości i porządku

5

Sport i rekreacja

Obecnie spółka zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją:

  • Sieci wodociągowej o łącznej długości 102 km
  • Sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 70,5 km
  • 2 Stacje Uzdatniania Wody w miejscowości Szarów o wydajności 150m3/h
  • 2 Oczyszczalnie Ścieków („Kłaj” przepustowość 500m3/dobę i „Szarów” przepustowość 490m3/dobę)
  • Sieć wodociągowa w całości zasilana jest z własnych ujęć w postaci 6 studni głębinowych, przeciętna głębokość studni 80 m

Spółka posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania zadań własnych jak i zleconych:

  • Samochody do obsługi sieci wodociągowo- kanalizacyjnej – 3 sztuki
  • Koparko–ładowarka – 3 sztuki
  • WUKO Orkan – 1 sztuka
  • Ciągnik Ursus – 1 sztuka
Struktura organizacyjna

Władze spółki

Właścicielem przedsiębiorstwa jest Gmina Kłaj, która reprezentowana jest w strukturach spółki Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. przez Zgromadzenie Wspólników tj. jednoosobowo przez Wójta Gminy Kłaj.

Zgromadzenie Wspólników powołuje Radę Nadzorczą (w skład której obecnie wchodzą trzy osoby). Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza powołuje zarząd spółki.

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy w postaci Prezesa Zarządu, który jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z prowadzoną działalnością spółki. Kadencja Prezesa Zarządu trwa przez pięć lat.

Leszek Makowiecki
Prezes Zarządu
Agata Lackowska – Wandas
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Nosalski
Członek Rady Nadzorczej
Bożena Ptak
Członek Rady Nadzorczej
ODCZYT WODOMIERZA
STAN LICZNIKA
Water_meter_register
Skip to content