Dotyczy projektu nr RPMP.05.03.02-12-0993/17, pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj

Szanowani Mieszkańcy informuję, że rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaju została zakończona. Inwestycja została zrealizowana w terminie umownym.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Z poważaniem,

Leszek Makowiecki
Prezes Zarządu Wodociągów Gminy Kłaj Sp. z o.o. 

Foto-relacja:

Skip to content